bureau
projecten
adviezen
Een villa in een bos

Hoewel, ten gevolge van de door het bestemmingsplan voorgeschreven goothoogte en nokhoogte, een tamelijk traditioneel gebouwde villa, is toch, door een aantal elementen, een karakteristiek geheel ontstaan. De gemetselde kolommen en de ramen die meest tot op de vloer reiken geven een open karakter en creëren een veelheid aan kijklijnen.

Ecologische aspecten spelen een belanrijke rol. Passieve zonnewarmte levert in de winter, door de laagstaande zon en doordat er geen blad aan de bomen zit, een belangrijke bijdrage aan de verwarming van de woonkamer. De donkere leistenen vloer absorbeert deze warmte en zorgt in combinatie met de vloerverwarming voor een aangenaam binnenklimaat. In de zomer bereikt de zon de vloer niet, waardoor deze koel blijft.

Nadat het bestemmingsplan gewijzigd was is aan de oostzijde nog een erker aangebouwd die het karakter versterkt.