bureau
projecten
adviezen

XYZ architecten geeft lezingen voor geïnteresseerde genootschappen, onderwijsinstellingen en een ieder met belangstelling voor architectuur.

De laatst gehouden lezing ging over "Architectuur en Meetkunde".

De convocatie hiervan:

De architectuur van de Renaissance is niet los te zien van de in die tijd ontstane hernieuwde belangstelling voor de klassieke kunsten en wetenschappen. Architecten als Alberti, Bramante, Palladio en Serlio gingen uit van wiskundige principes bij hun ontwerpen. Begrippen als verhoudingen, perspectief en regelmatige figuren speelden daarbij een rol.
Onder de wiskundigen uit de oudheid, die van invloed waren, bevonden zich Euclides, Archimedes, Theon van Smyrna en Heron van Alexandrië. Latere wiskundigen zoals Leonardo van Pisa en Piero della Francesca waren ook goed bekend bij de Renaissance-architecten.
Moderne architecten hielden zich ook bezig met verhoudingen. Bekend is de modulor van Le Corbusier. Momenteel staat 'parametric design' in de belangstelling. Shigeru Ban is hier mee bezig.

Bekijk Architectuur en Meetkunde.

Neem voor een afspraak voor een lezing contact op.

Pantheon